top of page

RKĢ – akreditēta skola!

Šajā mācību gadā Rīgas Katoļu ģimnāzijai bija jāiziet akreditācijas process. 30. maijā saņēmām apliecinājumu, ka skola ir akreditēta līdz 2029. gada 23. aprīlim!Direktore Anna Jermakoviča ar IKVD vadītāju Initu Juhņēviču

Komisijas ziņojumā ģimnāzijai tika dots vērtējums "labi" un "ļoti labi".

Vērtējums "labi" norāda, ka izglītības iestādes darbība un tās vadības darbs pārsniedz optimāli sasniedzamo kvalitātes līmeni, izglītības iestādē tiek uzkrāta, apkopota un popularizēta tās pieredze, ar kuru tā sistēmiski un mērķtiecīgi dalās ar citām izglītības iestādēm. Izglītības iestādē nepieciešamās pārmaiņas ir ieviestas – tā ir izglītības iestādes stiprā puse, savukārt "ļoti labi" norāda, ka izglītības iestādes darbībā un tās vadības darbā ir radītas izglītības inovācijas, kuras nepieciešams padziļināti pētīt un popularizēt valsts un starptautiskā līmenī.

Vērtējot dziļāk, izglītības komisija sniedz atzinumu, ka "53% izglītojamo ikdienas izglītības procesā sasniedz labus mācību rezultātus (vidēji 7 balles un augstāk); 80% absolventu iestājas augstskolās un koledžās; 100% pedagogu ir normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija; 89% no aptaujātajiem respondentiem izglītības iestādes mikroklimatu, fizisko un emocionālo vidi vērtē kā drošu.

Akreditācijas apliecinājumu pirms skolēnu viedotās filmas "Sirds pīrāgā" pirmizrādes pasniedza IKVD vadītāja Inita Juhņēviča.


Ar pilnu ekspertu komisijas ziņojumu varat iepazīties šeit:

Rīgas Katoļu ģimnāzija
.pdf
Download PDF • 344KB

.125 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page