top of page

Uzņemšana

Ģimnāzija uzņem audzēkņus visās vecuma grupās - no bērnudārza līdz vidusskolai.

Pieteikšanās bērnudārzā

Pirmsskola realizē sekojošas izglītības programmas:
Pirmsskolas izglītības programma; 01011111

 

Bērnudārza mācību maksa no 1,5  līdz 4 gadiem ir 340 eiro mēnesī, bet no 5 līdz 7 gadiem – 330 eiro mēnesī, ēdināšana 3,20 eiro (dienā).

Ir pieejams pašvaldību līdzfinansējums – summa (par tās lielumu lūdzam interesēties savā pašvaldībā), par kādu tiek samazināta maksa par bērnudārzu.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Monta Beļavska – 

e-pasts: monta.belavska@inbox.lv

tālr.: 29327306

Uzņemšana ģimnāzijā

Lai uzsāktu mācības ģimnāzijas 1. klasē, ir nepieciešams vecāku iesniegums,  un psihologa atzinums pēc adaptācijas nodarbībām.

Uzņemšana 10. klasē – iestājeksāmeni un pārrunas.

Lai iestātos citās klasēs, notiek pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem, kā arī zināšanu tests.

Iesnieguma formu var aizpildīt elektroniski (ar e-parakstu) vai arī ar roku un iesniegt personīgi. Ja iesniegums iesniegts elektroniski, skola ar Jums sazināsies par turpmāko.

Dokumentu noformēšanas maksa ir 10 EUR, tas ir vienreizējs maksājums par dokumentu apstrādi, kas tiek veikts ar pārskaitījumu pie pirmā mācību maksas rēķina.

Mācību maksa skolā ir atkarīga no skolēna sekmēm, bet 2022./23. mācību gadā nepārsniedz 200 eiro mēnesī, neskaitot ēdināšanu.

Iesniegumiem un informācijai:

Tālrunis:

22842363

IMG_3046.JPG.jpg
bottom of page