top of page

Dokumenti

Ģimnāzija piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programmu
    (programmas kods 01011111)

  • vispārējās pamatizglītības programmu
    (programmas kods 21011111);

  • Vispārējās vidējās izglītības programma
    (programmas kods 31016011 - 1. grozs: vispārējā izglītība; 2. grozs: speciālā izglītība).

Rīgas Katoļu ģimnāzijas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Pirmsskolas izglītības iestādes iekšājās kārtības noteikumi

Pašnovērtējuma ziņojums

Izvēļu grozi vidusskolā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10. klasē 2024. gadā

bottom of page