top of page

Dokumenti

Ģimnāzija piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programmu
    (programmas kods 01011111)

  • vispārējās pamatizglītības programmu
    (programmas kods 21011111);

  • Vispārējās vidējās izglītības programma
    (programmas kods 31016011 - 1. grozs: vispārējā izglītība; 2. grozs: speciālā izglītība).

Rīgas Katoļu ģimnāzijas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Pirmsskolas izglītības iestādes iekšājās kārtības noteikumi

Pašnovērtējuma ziņojums

Izvēļu grozi vidusskolā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

bottom of page