top of page

Vēsture

Skolas kopbilde maza.jpg
vitraza_01.jpeg
kapela.jpeg
Sloskana5.jpeg

Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas sākumi meklējami 20.gadsimta sākumā, kad 1900. gada 22. augustā tika izsniegta būvatļauja medicīnas doktoram Ernstam Sokolovskim, kurš te vēlējās ierīkot privātu klīniku. Ēkas arhitekts bija Heinrihs Šēls, kurš citastarp ir bijis projekta autors arī ēkai Doma laukumā iepretim ieejai Rīgas Domā, Medicīnas muzejam un Kultūras ministrijas ēkai. Pirmā stāva jūgendstila vitrāžu, kura vēl joprojām rotā ēkas fasādi, piecus gadus gatavoja meistara Ernesta Toda darbnīcā. Trīsstāvu ēkas celtniecība tika pabeigta 1910. gadā, bet 20. gados klīnikas aizmugurē tika piebūvēta arī kapela, kuras arhitektūra atšķīrās no pārējās ēkas.

Pēc neilga laika – 1924. gadā – šo īpašumu nopirka Rīgas katoļu metropolijas Kūrija, un tā paša gada 12. martā no Aglonas uz šejieni pārcēlās Garīgais seminārs. Apkārt semināram atradās divus hektārus liels dārzs ar vairākām akām un dažādiem kokiem. Semināra teritorijā atradies arī speciāls rotaļu laukums, kroketa laukums, bet ziemā – slidotava. No 1938. gada līdz 1940. gadam te atradās Latvijas Universitātes Romas katoļu teoloģijas fakultāte, Padomju gados ēkā tika ierīkota slimnīca, bet kapela tika izmantota kā kinozāle.

Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas Rīgas katoļu metropolijas Kūrija 1992. gada maijā atguva ēku savā īpašumā. Tika sakopta ēkas teritorija, atjaunota un iesvētīta kapela, bet 1992. gada 1. oktobrī atklāja Rīgas Katoļu ģimnāziju. Skolas direktore toreiz bija Ieva Ozoliņa-Ozola.

Pirmajā gadā no 1. līdz 12. klasei mācījās 203 skolēni. Katru rītu pirms stundām kapelā notika Svētā Mise. Mācības ilga sešas dienas. Tika mācīti visi pamatpriekšmeti, svešvalodas – angļu, vācu, krievu, franču, un klasiskās valodas – latīņu un sengrieķu. Visās klasēs mācīja šaha spēli. 1. – 4. klašu bērni piedalījās ritmikas nodarbībās, bet 5. – 12. klašu meitenes varēja apmeklēt baleta stundas.

Patlaban mācības skolēniem notiek skolas jaunajā korpusā, kurā darbojas arī Rīgas Katoļu ģimnāzijas pirmskolas izglītības iestāde jeb bērnudārzs. Katrs rīts skolā sākas ar kopīgu lūgšanu, skolēni reizi nedēļā piedalās Svētajā Misē. Paralēli mācībām skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas ārpusstundu nodarbības.

Skolas direktore ir Anna Jermakoviča. Aiz skolas ir sporta laukums, pie skolas ir arī rotaļu laukums Rīgas Katoļu ģimnāzijas pirmskolas izlgītības iestādes bērniem un stāvvieta. Tāpat skolas teritorijā ir draudzes māja, priesteru māja un Rīgas svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes kapela, kurā notiek Svētās Mises arī skolēniem un skolas darbiniekiem.

Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas vecais korpuss un pirmā stāva vitrāžas iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tājā ir iekārtots bīskapa Sloskāna muzejs - piemiņas istaba.

bottom of page