top of page

Bērnudārzs

Rīgas Katoļu ģimnāzijas bērnudārzs ir vieta bērna individuālai un pilnvērtīgai attīstībai. Bērnudārzā darbojas sešas grupiņas, no kurām divas ir bērniem vecumā no 1,5 gadi līdz 2 gadi. Bērnudārza sagatavošanās grupiņa piedāvā iespēju bērnus sagatavot skolai, atbilstoši izglītības standarta prasībām. 

Mūsu vērtības

Mūsu pamatvērtības ir nodrošināt bērnam harmonisku un vispusīgu attīstību, vienlaicīgi iepazīstinot bērnu ar kristīgajām vērtībām. Mēs cenšamies strādāt tā, lai bērni būtu patstāvīgi, attīstot bērna pašapkalpošanās prasmes un iedrošinot bērnu būt viņam pašam. Audzinātājas veido bērnu ikdienu, balstoties uz mācību jomām: valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes.

 

Iestādē tiek rīkoti dažādi pasākumi bērniem, kuros tiek piedāvāta iespēja iesaistīties dažādās rotaļās, orientēšanās spēlēs un sadziedāšanās, tādējādi nostiprinot kopienas un tradīciju izpratni.

IMG_6956.JPG
IMG_3050.JPG.jpg

Nodarbības

Bērniem ir iespēja apmeklēt dažādas nodarbības.

Visos vecumposmos notiek Labā Gana Katahēze, kas tiek organizēta balstoties uz Montesori pedagoģijas principiem. Nodarbībās bērns veicina patstāvību, izzinot ticības un tikumu aspektus, ievērojot bērna individuālo pieredzi un attīstības līmeni. Bērnam tiek sniegta iespēja darboties ar dažādiem materiāliem, kas attīsta arī sīko motoriku. 

Divas reizes nedēļā notiek mūzikas un sporta nodarbības. Mūzikā tiek izmantotas rotaļnodarbības, kurās bērniem ir iespēja pašiem spēlēt dažādus instrumentus, atbilstoši viņu vecumam, kā arī tiek apgūti dažādi deju elementi un, protams, dziedāšanas pamatprincipi. Viens no pamatelementiem ir tautasdziesmu izzināšana un iestudēšana caur lomu spēlēm – tā bērni attīsta atmiņu, sadarbošanās iemaņas un iepazīst dažādas tradīcijas.

Sporta nodarbībās bērniem tiek nodrošināta vecumam atbilstoša fiziskā attīstība. Sporta nodarbības sastāv no trīs posmiem: vispārējās fiziskās attīstības veicināšanas posms, rotaļu un spēļu posms, atsildīšanās un reflektēšanas posms. Katram posmam ir savi principi, kas kopīgi veido bērnu sadarbību, attīsta līderības spējas un kārtības respektēšanu. Caur spēlēm bērni iemācās drošības noteikmus un izpratni par uzvaru un zaudējumu.

Ja vecāki vēlas, ir iespēja bērnam izvēlēties papildus pulciņus - ritmiku un keramiku. Abi pulciņi tiek rīkoti laikos, kamēr bērni atrodas bērnudārzā.

Divās vecākajās bērnudārza grupās tiek nodrošināta iespēja apgūt angļu valodu. Angļu valodā bērni mācās runāt, atpazīt un izprast svešvalodu, attīstot izpratni par valodas kultūrfonu.

Vide

Viena no priekšrocībām ir lielā skolas teritorija, kurā atrodas bērnudārza laukumiņš, skaisti kalniņi, basketbola laukums un futbola laukums. Siltā laika posmā bērni dodas sportot ārā, izmantojot teritorijas priekšrocības, savukārt ziemā teritorijā tiek izveidots drošs slidkalniņš, sagādājot daudz prieka un jautrības.

146723102_1375676029473518_715589542107826728_n.jpeg
bottom of page