top of page

Ģimnāzija

IMG_3096.JPG.jpg

Vidusskolā tiek piedāvāti izvēļu grozi, kuros ietilpst pamatkursi, specializētie kursi un padziļinātie kursi.

Pamatkursi:

Latviešu valoda un literatūra, svešvaloda (angļu un krievu)

Vēsture un sociālās zinātnes

Kultūra un māksla

Fizika, ķīmija, bioloģija un ģeogrāfija (vai dabaszinības humanitārajam un specializētajam kursam)

Datorika

Sports un veselība

Projekta darbs

Publiskā runa

Ticības mācība

 

Padziļinātie kursi:

Rīgas Katoļu ģimnazija piedāva unikālu humanitāri profesionālās ievirzes programmu Kultūra un komunikācija, kurā bez vispārizglītojošiem priekšmetiem ir

Vizuālā komunikācija

Žurnālistika

Sabiedriskās attiecības

 

Padziļināti:

Latviešu valoda un literatūra

Svešvaloda (angļu, krievu, itāļu)

Vēsture

 

Vispārizglītojošais kurss, kurā padziļināti tiek apgūti priekšmeti:

Latviešu valoda un literatūra

Svešvaloda

Matemātika

Matemātiskā analīze

 

Ģimnāzistiem ārpus stundām ir iespēja apgūt arī praktiskās prasmes – pasākumu vadīšanu, radio un TV raidījumu vadīšanu, pasākumu organizēšanu (producēšanu), ir iespēja iesaistīties dažādos pulciņos (radio, teātris u.c.), jaunieši piedalās dažādos konkursos.

Ar pilnu stundu sadalījumu varat iepazīties: Mācību plāns vidusskolai.

bottom of page