top of page

Ir sākusies pieteikšanās 10. klasei

Updated: Apr 8Aicinām 9. klases absolventus pieteikties mācībām RKĢ vidusskolā. Katrs, kurš atnāk uz ģimnāziju ir citāds, atšķirīgs, tādēļ katram ir vajadzīgs kas cits – atšķirīgs visos aspektos. Mūsu darbs ir izveidot vidi, kurā augt un pilnveidoties katram jaunietim un viņa talantiem, neatkarīgi no tā, kādā jomā šie talanti ir, tādēļ

šī gada uzņemšanas devīze ir: audzinām talantus.

RKĢ piedāvā divus virzienus: eksakto un humanitāro. Abos virzienos ir speciālizētie priekšmeti:

 • Filosofija

 • Ticības mācība

 • Publiskā runa

 • Teātris

Skolēni kā otro svešvalodu apgūst itāļu vai spāņu valodu.Humantārās programmasaudzēkņi , pabeidzot šo kursu, iegūs zināšanas, kas dos priekšrocības humanitāro zinību studijās. Programmā padziļinātie priekšmeti ir:

 • Kultūra un māksla

 • Vēsture

 • Angļu valoda

 • Latviešu valoda

Mācoties priekšmetu “Kultūra un māksla”, skolēns apgūs mūsdienīgus mākslas paņēmienus – fotogrāfiju un video.

Kārtojot padziļināto eksāmenu priekšmetā “Kultūra un māksla”, Latvijas Kultūras akadēmijas iestājeksāmenos, jaunietis iegūst papildus punktus un būtiskas priekšrocības. 


Eksaktās programmaspadziļinātie priekšmeti ir:

 • Bioloģija

 • Matemātika

 • Latviešu valoda

 • Angļu valoda.


Rīgas Katoļu ģimnāzijas audzēkņiem ir iespēja mācīties nelielās klasēs (līdz 20 skolēniem), kas nodrošina individuālu pieeju katram jaunietim. Skola īsteno rakstura izglītības programmu,  kas ir piemērota visiem bērniem, neatkarīgi no reliģiskās piederības.


No nākamā gada RKG skolēniem ir iespēja iegūt divus vidusskolas diplomus vienlaicīgi Dual Diploma - Latvijas un ASV vidusskolas diploms. Programmu realizē Rīgas Katoļu ģimnāzija kopā ar Academica International Studies skolu tīklu ASV.


RKĢ ir spēcīga Skolēnu padome, kurā aicināts darboties jebkurš. Padome rīko pasākumus skolā un rada jaunas idejas skolas attīstībai. Sadarbībā ar Radio Marija Latvija katrs jauniets var izmēģināt spēkus radio raidījuma veidošanā un vadīšanā. Skolā jau vairākus gadus tiek veidotas jauniešu filmas. RKĢ jaunieši aktīvi iesaistās ārpusskolas pasākumos un konkursos. Katru gadu jaunieši dodas ekskursijā uz Itāliju, lai uzlabotu itāļu valodas un kultūras zināšanas.


Lai pieteiktos uz 10. klasi, lūdzam aizpildīt anketu.


Vairāk par uzņemšanu RKĢ lasiet šeit.

100 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page