top of page

Krustaceļš 2024

Tradicionāli pēdējā ceturtdienā pirms Lieldienām Rīgas Katoļu ģimnāzijā notiek Krustaceļš. Pirms šī notikuma skolēni raksta savas meditācijas un veido mākslas darbus katrai stacija. Krustaceļa laikā tiek izspēlēta katra stacija. Iepazīstinām jūs ar šī gada meditācijām.


I stacija

Jēzu notiesā uz nāvi


Jēzus tiek notiesāts nevainīgi. Kā mēs jūtamies, kad mūs netaisnīgi apvaino? Bēdīgi, skumji, dusmīgi...

Jēzu arī apvainoja nepatiesi. Viņš jutās nepatīkami, baiļu pārņemts. Bet Viņš to uzņēmās mūsu dēļ.


1.b klase


II stacija

Jēzus ņem smago krustu

Jēzu, Tu pieņēmi savu nāvi, pat ja tu zināji, ka sāpēs un nebūs viegli. Tevi nodeva visi, kam tu uzticējies, bet tu viņiem piedevi, zinot, ka Tu to dari viņu dēļ. Tu nepadevies un devies uz priekšu, jo zināji, ka tā Tu izglābsi mūs visus. Mums arī ir savs ceļš un savs krusts, ko nest. Tu ņēmi savu krustu mūsu dēļ, tāpēc arī mēs tagad ņemsim savu krustu un nesīsim kopā ar Tevi.


8. klaseIII stacija

Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta smaguma


Man sāp sirds redzot un domājot par to, ka Jēzus pakrīt. Ir grūti domāt par to, ka Jēzus krīt ar visu krustu. Viņš nepadodas, bet pat vislielākajās grūtībās ceļas un turpina ceļu, jo mūs tik ļoti mīl. Viņam ir mērķis  atpestīt mūs no grēkiem. 

Kad es pakrītu, es jūtu Jēzus pieskārienu, kas dod man spēku atkal iet tālāk. Jēzus māca man nepadoties grūtībās, bet atkal mēģināt no jauna. Ja redzu, kad kāds cits ir pakritis, vajag viņam palīdzēt.

Jēzu, esi man blakus, kad es krītu; dod man spēku piecelties!

Lūdzu par cilvēkiem, kuri ir aizmirsuši Dievu. Par tiem, kuriem ir grūti. Lūdzu, lai katrs, kurš ir garīgi vai morāli pakritis, celtos un turpinātu ceļu! Lūdzu par visiem cilvēkiem, kuri krīt grēkos. Par tiem, kas iegrimuši naidā un dusmās, piepildi viņus ar mīlestību!


5. klase


IV stacija

Jēzus satiek savu Māti


Nesot krustu Jēzus satiek savu mammu. Satikšanās ar mammu vienmēr ir svarīga katram bērnam. Bet kā jutās Jēzus un Marija, satiekoties? Mēs domājam, ka Jēzus jutās: priecīgs, stiprināts, pārsteigts, bēdīgs un laimīgs vienlaicīgi. Arī Marija jutās ļoti līdzīgi. Viņa bija priecīga, bēdīga, nobijusies un vienlaicīgi laimīga par satikšanos ar savu Dēlu. Kad es piedzīvoju sajūtas, kas vienlaicīgi ir prieks un skumjas? 

Jēzus satika savu mammu un Viņa krusts palika vieg­lāks. Varbūt tieši tādēļ, ka Viņš satika savu mammu, Viņš varēja iet līdz galam!

Lūgsimies, lai mēs nekad nepadotos grūtību brīžos un vienmēr atcerētos, ka Jēzus un Marija ir mums blakus!


3. klaseV stacija

Kirēnas Sīmanis palīdz Jēzum nest krustu
Arī mēs palīdzam Jēzum, kad izvēlamies:

darīt labu; 

nedarīt otram pāri;

nemelot;

neteikt sliktus vārdus;

nesāpināt citus.1.b klase


VI stacija

Veronika noslauka Jēzum vaigu

Veronikas darbība, noslaukot Jēzus vaigu, ir simbolisks brīdis, kas aicina mūs pārdomāt mīlestību, līdzjūtību un dāvanu sniegšanu citiem. Viņas rīcība ne vien izteica praktisku līdzjūtību, bet arī apliecināja ciešo saikni ar Dievu un cilvēkiem. Šajā stacijā mēs varam atklāt, ka nelielas rīcības var nest lielu nozīmi un atbalstu citiem cilvēkiem, it īpaši tiem, kuri cieš un ir vajāti. Veronikas piemērs mūs aicina pārdomāt, kā mēs varam būt līdzjūtīgi un noderīgi citiem savā ikdienas dzīvē, pat tad, ja mūsu darbības šķiet nelielas vai neuzkrītošas. Kopīgiem spēkiem mēs varam dot atbalstu un mīlestību tiem, kam to vajag, tādējādi radot pozitīvu un iedrošinošu ietekmi uz apkārtējiem.


11. klase


VII stacija

Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta


Jēzus otrais kritiens bija smagāks nekā pirmais, jo viņš nokrita jau uz vecajām un esošajām brūcēm. Jēzus savā ceļā tika nievāts un apsmiets, tomēr mīlestība un cerība pār katru ceļā sastapto cilvēku deva viņam spēku celties un turpināt. Dzīvē katram no mums mēdz būt grūtības un kritieni, tomēr Jēzus mums katru dienu ir blakus un ar savu ticību mūsos atgādina, ka ir jāceļas augšā  un jāturpina savs ceļš. Jēzus nemira jo tā vajadzēja, bet viņš mira un nesa krustu mūsu dēļ, mūsu dzīves un grēku dēļ. Šajā stacijā padomāsim katrs  kur mēs smeļamies spēku, lai turpinātu savu ceļu? Kā arī noticēsim sev un savu tuvāko ceļam, un atbalstīsim viens otru tā gaitās.


4. klase

VIII stacija

Jēzus mierina raudošās sievietes


  Jēzu, krusta ceļā viņas raud par Tev nodarīto netaisnību!  

 Kā tā var būt? Kā kaut kas tāds ir iespējams? Cik šodien pazīstams jautājums! – Kā kaut kas tāds ir iespējams? Kā šodien, 21. gadsimta Eiropā var  ilgstoši notikt tik nežēlīgs karš, kurā mirst bērni? Arī Izraēlā un Gazā...

 Ir drausmīgi, ja mātei jāpiedzīvo sava bērna ciešanas, slimības, sakropļošana, nāve. Vēl briesmīgāk, ja bērna dvēseli izkropļo grēks.

 Kā sekas tam ir darbi, kādus šobrīd Ukrainā veic Krievijas karavīri.

 Tie nav Dieva darbi. Dievs nevēlas, lai cilvēks šādi darītu. 

 Vai protam raudāt par saviem grēkiem, par mūsu tuvinieku grēkiem, vai lūdzamies par viņu atgriešanos pie Dieva? 

 Vai protam raudāt tad, kad attālināmies no Dieva?

 Kungs, piedod mums mīlestības trūkumu, vardarbības, naida, atriebības grēkus,  vienaldzības grēkus, piedod mums, kā arī mēs piedodam tiem, kuri bijuši mūsu asaru iemesls.

Kungs, dod mums un visai pasaulei žēlastību apraudāt savus grēkus! Mēs visi esam grēkojuši –Latvijā, Eiropā, Ukrainā, Krievijā, Amerikā. Kungs, apžēlojies par mums!


Lūgsimies:


Visvarenais Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai Tavas žēlastības mierinājums stiprina mūs, kas savu grēku dēļ ciešam pelnītu sodu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

6. klaseIX stacija

Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta


Tas, ka Jēzus izcīnījās caur visām šausmīgajām sāpēm, mani ļoti pārsteidza, jo jebkurš cilvēks  droši vien  jau sen būtu noģībis vai nomiris. Bet Jēzus, būdams Dieva dēls, bija pietiekami stiprs, lai tiktu kalna galā.

Var iztēloties Viņu pakritušu zem krusta, lielās sāpēs un ciešanās. Tikai gribētos pieskriet klāt un palīdzēt, jo no tā sāp sirds, un to var redzēt arī citu acīs.

Es Viņa vietā paliktu gulēdams/a uz zemes.

Mēs Jēzus vietā būtu „nepadevušies” un metušies bēgt!

Esam no visas sirds pateicīgi, ka Jēzus paņēma mūsu grēkus.


7. klaseX stacija

Jēzum novelk drēbes.


Ko cilvēkam nozīmē drēbes? Drēbes cilvēkam nepieciešamas siltumam, skaistumam, drošībai, veselībai, aizsardzībai, labsajūtai. Tās arī parāda cilvēka ārējo izskatu un pieklājību. Jēzum arī bija drēbes. Varbūt šīs drēbes Viņam uzšuva Marija? Mums arī katram ir savas mīļākās drēbes.

Ko nozīmē, ja cilvēkam atņem viņa drēbes? Cilvēks var nosalt, saslimt un pat nomirt. Atņemot drēbes otram, tiek izrādīta pret šo cilvēku nepieklājība un cilvēks tiek spīdzināts. Cilvēks šajā situācijā var piedzīvot neērtu sajūtu, neveiksmi, kautrīgumu, kaunu, kailumu un pat depresiju. Viņš var tikt pazemots. Cilvēks bez drēbēm var izjust nabadzību.

Jēzus šajā brīdī, kad Viņam noģērba drēbes, paņēma visu cilvēku kaunu uz sevis. Viņš nebaidījās būt izsmiets, lai piedotu mūsu sliktos vārdus, ar kuriem mēs liekam otram justies kailam.

Lūgsimies, lai mūsu vārdi vienmēr būtu pārdomāti un mēs vienmēr spētu lūgt piedošanu, ja kādu esam aizvainojuši!


2. klase


XI stacija

Jēzu pienaglo pie krusta


Mēs neviens neesam balti un pūkaini, neviens no mums nav perfekts, mēs visi esam savā dzīvē izdarījuši ko tādu, ar ko nelepojamies  mēs visi esam grēkojuši. Un grēka alga ir nāve.

Bet pie krusta līdz ar Jēzu tika pienagloti tavi grēki, visi, kas ir bijuši un visi, kas būs. Jēzus nomira par visiem taviem grēkiem, tikai lai tu varētu dzīvot. Stāv rakstīts: „Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta.”

Es vēlos, lai tu uzdod sev jautājumu  vai tu tici, ka tu esi svarīgs Jēzum?

Ja tu šaubies, tad iedomājies Viņa vietā kādu citu sev tuvu cilvēku. Iedomājies, ka tu būtu izdarījis ko sliktu un tagad tu esi tiešas priekšā un  tev ir jācieš izdarītā pārkāpuma sekas, un tu esi pelnījis ciest šīs sekas. Bet kāds tev tuvs cilvēks, kurš neko sliktu nebija izdarījis, pieiet priekšā un uzņemas visu vainu uz sevi un ir pat gatavs atdot savu dzīvību par tevi, tikai lai tu neciestu. Vai tu nejautātu sev - kāpēc viņš to dara ? Kāpēc es esmu viņam tik svarīgs un dārgs, ka viņš ir gatavs ciest manis dēļ.

Ļauj man tev pateikt, ka Jēzum tu esi svarīgs, tieši tu. Jēzus vienmēr tevi gaida un aicina pie sevis. Jēzum nevajag, lai tu esi perfekts, viņš vēlas, lai tu nāc pie viņa tāds, kāds tu esi. Viņš nevēlas tevi tiesāt par to, ko neesi darījis pareizi. Viņš grib tevi apskaut, pateikt cik ļoti dārgs tu Viņam esi un aicina tevi veidot attiecības ar Viņu. Patiesībā, Jēzus aicina tevi arī šajā brīdī, bet tev ir dota brīva izvēle pieņemt viņa aicinājumu un atvērt savas sirds durvis viņam. Jēzus nelaužas iekšā kā zaglis, viņš dod tev brīvu izvēli un to respektē. Bet zini to, ka Jēzus tevi vienmēr gaida pie sevis un tu viņam esi ļoti dārgs.


12. klase


XII stacija

Jēzus mirst uz krusta.


Manuprāt šis ir vissāpīgākais un emocionālākais brīdis krustaceļā. Jēzus cieš ne tikai fiziski, bet arī mentāli un garīgi. 

Jēzus nomira, lai mēs dzīvotu. Nav lielākas mīlestības par savas dzīvības atdošanu par otru cilvēku. Kristus mūs ļoti mīlēja, ka atdeva savu dzīvību par mums. Bet mēs bijām pārāk augstprātīgi, lai to pieņemtu. 

Domāju, par ko es esmu gatavs atdot savu dzīvību? Varbūt par ģimenes locekļiem vai kādu labu cilvēku. Bet Jēzus nomira par ikvienu!

Vajadzētu vairāk novēr­tēt Jēzus upuri, un mū­su dzīvēs būt vairāk priecīgākiem par visu. Mana dzīve ir pārāk dārga, lai to izniekotu. Paldies Tev, Jēzu, ka tu mūs izglābi, mīli un rūpējies par mums!

Lūdzos par cilvēkiem, kuri vēl nav sapratuši, ko Jēzus mūsu labā ir darījis. Lūdzos par tuviniekiem, gan dzīviem, gan mirušiem.


9. klase


XIII stacija

Jēzu noņem no krusta


Šis brīdis ir miršana, kas pavada dzīvību. Ir klusums. Ir sāpes. Ir bezcerība. Bet šeit, uz šī krusta, valda arī mīlestība. Mīlestība, kas pārspēj visus mūsu sapņus par varu un godu.

Tūkstoši gadi atpakaļ, šis brīdis sasniedza zemi un pielika mūsu Dieva un cilvēka sāpes vienā lielā rūdīšanās un mīlestības izpausmē. Bet tas nav pagātne. Tas ir šeit, šodien, un tagad, kad mēs sākam savu ceļu no krusta, kur tas viss sākas.

Šī Krustaceļa stacija mūs aicina aptvert un saprast, ka pat pašās tumšākajās stundās mīlestība izstaro spīdumu. Tas ir laiks, kurā mēs atrodamies tumsas sirdī, neskatoties uz saviem zaudējumiem un neveiksmēm, cenšoties iet pa ceļu, ko mums norāda mīlestības gaisma. 

Domājot par šo brīdi, atceramies, ka Jēzus pieņem savu krusta nastu, lai mums būtu iespēja atbrīvoties no mūsu grēkiem un sāpēm. Viņš nes savu krustu ar mīlestību un žēlsirdību, kuru nevar apturēt nekas. Viņa ciešanas ir mūsu atpestīšanas ceļš, un viņa mīlestība mūs piepilda ar cerību un spēku.

Šajā meditācijas brīdī mēs esam aicināti pārdomāt savas dzīves krustus un sāpes. Varbūt mēs esam saskārušies ar grūtībām, kas mums liekas neizturamas, vai arī esam iegrimuši sarežģītās attiecībās vai veselības problēmās. Tomēr šajā brīdī mēs atrodam mieru un atvieglojumu, zinot, ka mēs neesam vieni.

Mēs esam aicināti lūgt Jēzu noņemt mūsu krustus, mūsu sāpes un grēkus, kas mūs satriec. Lūdzot, mēs atrodam mieru savā sirdī un cerību savā dvēselē. Jēzus ir ar mums katru soli ceļā, gatavs mums palīdzēt un atbrīvot no visām grūtībām.

Tādēļ, lūdzu, ieelpo un izelpo šī brīža svētību. Atļauj šim mirušajam Dieva Dēlam, kura ķermenis ir izturējis smagus sāpju un apjukuma slogus, dot mums spēku un cerību. Ļauj mums iet cauri savām pašreizējām krustceļiem, zinot, ka mīlestība vienmēr pārvar visus šķēršļus un pašās tumšākajās stundās spīd kā gaisma.

Šodien mēs gūsim spēku no Jēzus piemiņas, kad Viņš tika noņemts no krusta. Tas ir atgādinājums, ka arī mūsu pašu sāpes un nelaimes var izplēsties mīlestības un cerības gaismā.

Pateicības sajūta mūs pārņem, jo mēs esam liecinieki par Dieva dēla nesavtīgo mīlestību un upuri. Šodien mēs apņemamies sekot Viņa piemēram, cenšoties to, kas nešķīsts pārvērst miera un mīlestības zīmē. 


10. klase


XIV stacija

Jēzus miesu ieliek kapā


Mīlam visu. Pasauli un cilvēkus.

Es mīlu Tevi, Dievs.

Tu esi mans otrais tētis.

Mēs esam priecīgi, jo Tu augšāmcēlies.

1. a klase96 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page