top of page

Atpakaļ skolā!

Updated: Jan 4, 2022

Šī gada 1. septembrī Rīgas Katoļu ģimnāzijas pagalmā uz Sv. Misi pulcējās rekordliels skolnieku un vecāku skaits – šogad mācības uzsāk 217 skolnieki un 72 bērnudārza audzēkņi.


Sv Misi svinēja v.e. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, koncelebrēja skolas psriesteris Modri Lāci.

Pēc mises skolas direktore Anna Jermakoviča teica lielu paldies vecākiem par to, ka izvēlējušies Rīgas Katoļu ģimnāziju saviem lolojumumiem, un atgādināja par RKĢ principiem – vairāk nekā izglītība. Kā visus iepriekšējos divdesmit deviņus nepārtrauktas darbības gadus, skola un tās skolotāji turpinām audzināt krietnus cilvēkus kristīgās tradīcijās, kas balstītas tikumos.

Mūsu īpašā viese izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece savā turpināja direktores domu:

"Katram cilvēkam savā dzīvē ir jāmācās, un jāmācās mums ir visa mūža garumā, taču tas, kurš domā, ka mācīšanās apstājas pie paša personīgās izaugsmes, maldās.


Mums katram jāmācās, lai iegūtās gudrības spētu dot tālāk, tā darot visu cilvēci labāku.

Novēlu, lai arī šī skola ir vieta, kur ik dienu piedzīvo zināšanu dalīšanās prieku un bagātību ar pārējiem!"

Pagājušā, īpaši sarežģītajā mācību gadā RKĢ ir pierādījusi, ka sekmīgi spēj realizēt mācības ne tikai klātienē, bet attālināti vai jauktā modelī. Skolotāji regulāri tikās attālinātās kopīgās sapulcēs un mācībās, kur apmainījās ar pieredzi, uzklausīja psihologu un citu jomu speciālistu padomus, lai mācības noritētu sekmīgi. Mācību gadu sekmīgi pabeidza 99% audzēkņu, kas sekmīgi turpina mācības gan mūsu ģimnāzijā, gan citās skolās un augstskolās – puse no mūsu ģimnāzijas absolventiem ir iestājušies augstskolās, pie tam lielāka daļa no viņiem mācās par valsts budžeta līdzekļiem.

RKĢ bērnudārzā jaunās vadītājas Montas Beļavskas vadībā ir izveidota jauna grupiņa pašiem mazākajiem bērniem un turpinās rotaļu laukuma labiekārtošana.

Mēs, tāpat kā ministre Anita Muižniece ceram, ka jaunais mācību gads turpināsies klātienē un mēs kopā pārvarēsim tās grūtības, kuras mums ir sagādājis iepriekšējais mācību gads!45 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page