top of page

Uzņemšana 1. klasē


Ir sākusies bērnu uzņemšana 1. klasē nākamajā 2023./24. mācību gadā.

Lai pieteiktos skolā, vecākiem ir jāiesniedz ar roku vai elektroniski parakstīts pieteikums, kā arī bērnam obligāti ir jāpiedalās vismaz vienā adaptācijas nodarbībā, kuras notiks reizi mēnesī līdz maijam.


Lielākā daļa vecāku uz jautājumu, kāpēc izvēlas Rīgas Katoļu ģimnāziju, kā svarīgākos izvēles priekšnoteikumus min:

mazās klases,

individuālo pieeju,

kristīgo audzināšanu,

ģimenisko atmosfēru,

iespēju bērnam pilnvērtīgi pavadīt laiku pagarinātajā grupā līdz 17.30.


RKĢ mācību procesa ietvaros no 1. klases ir angļu valoda, ticības mācība un datorika.


Sīkāku informāciju un iesnieguma formu atradīsiet šeit.

Vairāk informācijas par sākumskolu šeit.110 views

Recent Posts

See All
bottom of page