Uzņemšana

Ģimnāzija uzņem audzēkņus visās vecuma grupās - no bērnudārza līdz vidusskolai.

Pieteikties Atvērto durvju dienai 2022!

Pieteikšanās bērnudārzā

Lai pieteiktos bērnudārzā, lūdzam zvanīt vai rakstīt vadītājai Montai Beļavskai:

 tālr.: 29327306, monta.belavska@inbox.lv.

Uzņemšana ģimnāzijā

Lai uzsāktu mācības ģimnāzijas 1. klasē, ir nepieciešams vecāku iesniegums,  un psihologa atzinums pēc adaptācijas nodarbībām.

Uzņemšana 10. klasē – iestājeksāmeni un pārrunas.

Lai iestātos citās klasēs, notiek pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem, kā arī zināšanu tests.

Iesnieguma formu var aizpildīt elektroniski (ar e-parakstu) vai arī ar roku un iesniegt personīgi. Ja iesniegums iesniegts elektroniski, skola ar Jums sazināsies par turpmāko.

Mācību maksa skolā ir atkarīga no skolnieka sekmēm un ģimenes stāvokļa, bet 2021./22. mācību gadā nepārsniedz 200 eiro.

Iesniegumiem un informācijai:

Tālrunis:

22842363

IMG_3046.JPG.jpg