Uzņemšana

Ģimnāzija uzņem audzēkņus visās vecuma grupās - no bērnudārza līdz vidusskolai.

Pieteikšanās bērnudārzā

Pirmsskola realizē sekojošas izglītības programmas:
Pirmsskolas izglītības programma; 01011111

 

Bērnudārza mācību maksa no 1,5  līdz 4 gadiem ir 340 eiro mēnesī, bet no 5 līdz 7 gadiem – 330 eiro mēnesī, ēdināšana 3,20 eiro (dienā).

Ir pieejams pašvaldību līdzfinansējums – summa (par tās lielumu lūdzam interesēties savā pašvaldībā), par kādu tiek samazināta maksa par bērnudārzu.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Monta Beļavska – 

e-pasts: monta.belavska@inbox.lv

tālr.: 29327306

Uzņemšana ģimnāzijā

Lai uzsāktu mācības ģimnāzijas 1. klasē, ir nepieciešams vecāku iesniegums,  un psihologa atzinums pēc adaptācijas nodarbībām.

Uzņemšana 10. klasē – iestājeksāmeni un pārrunas.

Lai iestātos citās klasēs, notiek pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem, kā arī zināšanu tests.

Iesnieguma formu var aizpildīt elektroniski (ar e-parakstu) vai arī ar roku un iesniegt personīgi. Ja iesniegums iesniegts elektroniski, skola ar Jums sazināsies par turpmāko.

Mācību maksa skolā ir atkarīga no skolnieka sekmēm, bet 2021./22. mācību gadā nepārsniedz 200 eiro mēnesī.

Iesniegumiem un informācijai:

Tālrunis:

22842363

IMG_3046.JPG.jpg