top of page

RKĢ vecāku padome aicina uz labdarības iniciatīvu

Palīdzēsim Rīgas Katoļu ģimnāzijai pilnveidoties un labiekārtot tās teritoriju!

Droša un mūsu bērniem, mūsu ģimenēm piemērota apkārtējā vide ir fundamentāla bērnu attīstības vajadzība un ikdienas skolas gaitu sastāvdaļa.Rīgas Katoļu ģimnāzija (turpmāk – ģimnāzija) ir vadošā katoļu vispārizglītojošā izglītības iestāde Latvijā, kas jau 30 gadus ikdienā nodrošina ne vien mācību programmas kvalitatīvu apgūšanu, bet nodrošina arī morālisku, ētisku, katolisku un uz bērnu garīgo attīstību orientētu audzināšanu. Ģimnāzija savā darbā balstās uz kristīgajām vērtībām, veido kopību, kurā sadraudzības un brīvības garā tiek nodrošināta personiska pieeja katra skolēna spēju un talantu izkopšanai.

Ģimnāzijas teritorijas sakārtotība un sakārtošana nereti tiek uzskatīta par pašsaprotamu un rūpes par finansiālo labiekārtošanas darbu nodrošinājumu gulstas uz ģimnāzijas pleciem.

Lai gan mācību maksa, valsts un Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrijas finansējums sedz būtisku daļu no ģimnāzijas ikdienas vajadzībām, ieņēmumi gandrīz pilnībā tiek ieguldīti mācību procesa nodrošināšanā un nepārtrauktībā, neatstājot finanšu resursus apkārtējas vides un teritorijas ilgtspējīgai un regulārai labiekārtošanai.

Izmaksas patiešām ir lielas, īpaši ņemot vērā aizvien pieaugošo inflāciju un visu izmaksu sadārdzinājumu. Ģimnāzijas teritorijas labiekārtošanai, labiekārtošanas plāna pirmā posma īstenošanai, nepieciešams materiāls atbalsts. Nepieciešamā summa kopumā – 200 000 Eur. Redzējums par ģimnāzijas un tās teritorijas tālāko attīstību ir atspoguļojams vairākos secīgos posmos: ceļš gar ozolu līdz ieejai vecajā ēkā un skolā, zaļās zonas un gājēju celiņu sakārtošana, galvenā braucamā ceļa izbūve ar apakšzemes komunikācijām.

Vēlamies rast iespēju palīdzēt ģimnāzijai un labiekārtot ģimnāzijas teritoriju! Ticam, ka mūsu bērni ir pelnījuši iespēju augt drošā un to attīstības vajadzībām piemērotā, labiekārtotā vidē, tāpēc lūdzam Jūsu atbalstu! Iespējamie atbalsta veidi – materiāltehniskie resursi vai finansiāls atbalsts ziedojuma veidā.


Pateicībā,

Rīgas Katoļu ģimnāzijas vecāku padome


Rekvizīti ziedojumiem:

RĪGAS ROMAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA

NODIBINĀJUMS

HABALV22

Reģ.Nr: 40008226029

IBAN: LV55 HABA 0551 0386 9213 3

O. VĀCIEŠA IELA 6, RĪGA, LV-1004,

Latvija

109 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page