top of page

Epidemioloģiskie noteikumi

Spēkā no 2021. gada 1. novembra

 • Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu

 • Skolās turpinās skolēnu iknedēļas testēšana.

 • Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas.

 • Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole.  

 • Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei atsevišķi vai klases telpā.

 • Vienā telpā atrodas tikai vienas klases vai kursa izglītojamie.

 • Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas.

 • Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus.

 • Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas. To klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta. 

 • Pakalpojumu sniedzējiem un  trešajām pusēm līdz 15. novembrīm  jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid tests. Pēc 15. novembra klātbūtne izglītības iestādē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

 • Pēc iespējas mazāk tiek izmantots sabiedriskais transports. Uz skolu droši var doties (ja attālums atļauj) ar velosipēdu, kājām. 

 • Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs. 

Vairāk informācijas https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0

bottom of page