top of page

Kristīgā izglītība

Kristiga izglitiba

Viens no mūsu skolas pīlāriem ir cilvēcisko un kristīgo vērtību izglītība.
Cilvēka un kristietības formācijas stundas ir daļa no mūsu ģimnāzijas programmas. Tajās un dažādās aktivitātēs ārpus klases (sv. Mises, rīta lūgšanu aplis, svētceļojumi, sadarbība ar draudzēm u.t.t.) mēs cenšamies saviem skolēniem iemācīt tādas vērtības kā draudzība, dzīvības aizsardzība, ģimenes nozīme un dāsnums.
Turklāt dažādos posmos mēs palīdzam viņiem iepazīt Jēzu Kristus un to, kā caur Viņa mācību mēs mācāmies, cik svarīgi ir lūgt piedošanu, cik svarīgi ir sakramenti un kā ikdienā būt labākiem cilvēkiem.

 

Ģimnāzijā tiek īstenota arī rakstura izglītības programma,  kas ir piemērota visiem bērniem, neatkarīgi no reliģiskās piederības.

 

Skolā mācās daudz bērnu no citām konfesijām un ārpus tām, kuru ģimenei svarīgas kristīgās vērtības un bērna rakstura audzināšana. 

bottom of page