top of page

Uzņemšana 1. klasē

Kā katru gadu, uzņemšana 1. klasē notiek no gada sākuma.


Lai iestātos Rīgas Katoļu ģimnāzijā, vecākiem ir jāaizpilda pieteikuma forma, kuru iespējams nosūtīt pa e-pastu vai iesniegt personīgi. Uzņemšanai 1. klasē, obligāta adaptāciju nodarbību apmeklēšana, kuru laikā tiek vērtēta bērna sagatavotība skolai.

Kā parasti, klasi veidosim nelielu, lai katram bērnam būtu iespēja saņemt individualizēta pieeja, un klases mikroklimats butu pozitīvs.


Jau sākumskolā bērniem ir iespēja aktīvi piedalīties skolas dzīvē - apmeklēt pasākumus un mises, piedalīties dažādos pulciņos un brīvajā laikā skolas pagalmā darboties fiziski aktīvi. Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa.

Ja ir jautājumi vai neskaidrības, priecāsimies atbildēt uz tiem: e-pasts info@rkgimnazija.com vai tālrunis: (+371) 29104280 . Ja vēlaties apmeklēt skolu klātienē, obligāta ir iepriekšēja pieteikšanās!

Vairāk par uzņemšanu.


64 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page