top of page

Top RKĢ atbalsta fonds

Ir iespēja piedalīties ar idejām, laiku un resursiem RKĢ atbalsta fonda vai biedrības veidošanā (juridiskā forma vēl nav viennozīmīgi nolemta)!

Skolas absolventu vidū jau ilgāku laiku ir bijušas idejas par absolventu un skolas draugu biedrību, ir bijis arī atbalsta fonds, bet līdz šim viss palicis vairāk ideju līmenī.


Kāpēc nepieciešams šāds fonds?

Kaut RKĢ ir privātskola ar attiecīgu skolas maksu, tomēr skolas budžets ir ļoti neliels un skolai ir nepietiekams valsts un pašvaldības atbalsts. Fonda ideja ir dot iespēju absolventiem un citiem labvēļiem ziedot skolas atbalstam, lai nodrošinātu reizēm pat ļoti vienkāršu mācību materiālu iegādi, kādu stipendiju (skolas maksas pabalstu), vai atbalstītu citā vērtīgā lietā.

Ikgadējo iztrūkumu fonds nevarēs remdēt, bet tas var sniegt cerību, novērtējumu un ticību, ka skola ir vajadzīga. Tā taču ir vajadzīga, vai ne?


Šobrīd fonda dibināšanu ir uzņēmusies Una Preisa, 2002. gada absolvente. Viņai ir daudz ideju, ko fonds varētu darīt.


Par savu motivāciju Una raksta:

„Mana motivācija palīdzēt skolai ir balstīta dažādās lietās. Pirmkārt, mana mamma viena audzināja trīs bērnus un mums skolas maksa bija liela nasta. Ar Annas Jermakovičas mammas palīdzību toreiz tika atrasti cilvēki, kuri mūs atbalstīja. Tā nu mana māsa un es labprāt vēlamies, savu iespēju robežās, dot šādu iespēju arī citiem bērniem. Brīžos, kad ģimenē ir finansiālas grūtības, ir svarīgi, lai kāds tev notic, ka tu vari vai esi vērtīgs. Man un manām māsām kāds svešinieks noticēja un atbalstīja.

Otrkārt, - RKĢ nav parasta skola, tā atšķiras ar saviem mērķiem, mazo skolēnu skaitu un tām iespējām, ko šādi apstākļi dod. RKĢ bagātina skolu ainavu Latvijā un sabiedrību kopumā. Šobrīd notiek diskusijas par dažādību (diversity) un tās veidiem, un būt par katoli vai kristieti reizēm ir izaicinājums. Tomēr arī katoļi un kristieši ir sabiedrības daļa, tie piedalās ekonomikā, ienes savus talantus un prasmes. Es novēlu, lai šī dažādības sala pastāvētu un dotu iespēju izzināt katoļu ticību, kristietību un atrast katram savu ceļu. Bet nekas nenotiek bez resursiem.

Ja mēs gribam sev vietu sabiedrībā, tad par to ir jārūpējas – šāda vieta ir jārada, jākopj un jāatbalsta. Būt par katoli reizēm nav lēti, bet būt par labu hokejistu arī nē.

Treškārt – mani pārņem sentiments 😊 Es RKĢ iestājos tās dibināšanas gadā un beidzu to 2002.gadā. Tas tā simboliski sakrīt ar skolas jubilejas gadu 2022.gadā. Turklāt Anna Jermakoviča ir mana bijusī klases audzinātāja. Šķiet tāds ļoti atbilstošs brīdis atbalstīt skolu. Anna man jautāja, vai varu kaut ko noziedot un nedaudz pastāstīja par citiem projektiem, kas paliek nerealizēti. Es tiešām gribu palīdzēt labam mērķim. Tā novembrī radās mana doma par fondu.“


Katrs, kas vēlas piedalīties, var rakstīt Unai uz šo adresi: Fonds.RKG@gmail.com.


189 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page