top of page

Rīgas Katoļu ģimnāzijai jauns statuss un rekvizītiAr prieku paziņojam, ka esam ieguvuši jaunu – sociālā uzņēmēja – statusu, kā arī ir mainījušies ģimnāzijas rekvizīti. Šis statuss būs iespēja vēl vairāk risināt dažādas sociālas problēmas un radīt labumu sabiedrībai, atbalstot ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātas ģimenes, audžuģimenes, repatriācijas ģimenes, kā arī bērnus, kas ir cietuši no emocionālas vardarbības.

Doma par šāda statusa izveidošanu brieda ilgi: jau vairāku gadu desmitus mums ir pieredze izglītības jomā ar izglītojamajiem no dažādām sociālajām grupām un faktiski sociālā uzņēmējdarbība veikta jau gadiem, risinot dažādas sociālas problēmas.

Īpaši svarīgi bija sniegt atbalstu bija COVID-19 laikā, kad veicām nepārtrauktu trīspusēju komunikāciju ar skolēnu pašu un viņa vecākiem. Kopā mums izdevās panākt, ka mācību gadu sekmīgi pabeidza praktiski visi skolēni.

Šajā laikā mēs sapratām, ka uzņēmuma mērķis nav tikai izglītības procesa nodrošināšana, bet svarīgs ir arī sociālais darbs, ko mēs veicam mūsu skolas kopienā.

Mūsu pedagogi un atbalsta personāls ir meklējuši individuālu risinājumu katram un visiem kopā. Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu ģimnāzijā darbojas lifts, tāpēc ir iespējamas mācības bērniem ar kustību traucējumiem.

Mūsu skola atbalsta arī pilsoniskās sabiedrības veidošanu. RKĢ īsteno apmācību ukraiņu bērniem, misionāriem, t.sk. neokatehumenātiem, integrē krievvalodīgos skolēnus mācībām valsts valodā, kā arī iekļauj repatriantu ģimeņu bērnus. Bērni pierod pie dažādības un mācās pieņemt atšķirīgo.

Piedaloties vides aizsardzības pasākumos, RKĢ iesaistās aktivitātēs, savācot makulatūru un lietotās baterijas. Skolēni vāc ziedojumus dzīvnieku patversmju atbalstam, patversmes vizīšu laikā nodrošina dzīvnieku staidzināšanu. Īpašs prieks mums bija, ka visa skolas kopiena piedalījās humānās palīdzības sniegšanā Ukrainai – uz kara plosīto valsti aizceļoja bērnu iemīļotais busiņš, pilns ar skolnieku ziedotajām mantām.

Īstenojot izglītības programmu tādos priekšmetos kā "Mākslas un kultūras vēsture", "Teātris" un "Vizuālā komunikācija", veicinām kultūras daudzveidības nodrošināšanu Latvijā, kā arī piedalāmies dažādos konkursos, piem., “Kultūras kanons”. Esam izveidojuši radio lugu ciklu, piedaloties Daugavas muzeja konkursā “Teici, teici valodiņa”. Katru gadu saistībā ar projektu “PuMpurs” veidojam mākslas īsfilmas. Veicinot skolēnu medijpratību, katru nedēļu pirmdienās “Radio Marija Latvija” izskan RKĢ veidotais raidījums “Viss pa četri”.

Iegūstot sociālā uzņēmēja statusu, esam vēl vairāk nostiprinājuši savu dalību Arenales skolu tīklā, veidojot sadarbību ar katoļu skolām gandrīz visā pasaulē.

Mēs esam patiesi priecīgi un pateicīgi, ka šobrīd varēsim visu darīt vēl vairāk un labāk!


Ps. Mainoties statusam, skolai ir mainījušies arī rekvizīti, bet mēs esam un būsim Rīgas Katoļu ģimnāzija!

480 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page