top of page

Apsveicam mūsu izcilniekus

Pēdējā skolas dienā suminājām mūsu ģimnāzijas izcilniekus. Šogad bija liels prieks ne tikai par mācību sasneigumiem, bet arī par aktīvākajiem, gudrākajiem, sportiskākajiem un atraktīvākajiem. skolēniem.Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm pasniedzām:

Beatrisei Herbstai

Hannai Bankovskai

Hermīnei Bekičai

Katrīnai Švānei

Esterei Rubenei

Harijam Šteingoldam

Paulai Skeltonai

Alisei Strazdai

Agatei Mūrniecei

Aleksandrai Damulevičai

Dārtai Bahmanei

Esterei Brenčai

Rebekai Rubenei

Paulam Veitneram

Elgaram Brenčam

Dāvidam Irbem

Elizabetei Bārdiņai

Terēzei Herbstai

Martai Grobiņai

Justīnei Sproģei

Felicitai Mennikai


Zelta diploms par ļoti labiem un izciliem sasniegumiem mācībās:

Anitai Mūrniecei

Marijai Lepinai

Elizabetei Šaicānei

Laurai Langenfeldei

Dāvidam Prikulim

Jevgēnijam Meļņikovam

Markusam Damulevičam

Gerdai Mennikai


Sudraba Diploms par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās:

Paulam Langenfeldam

Robertam Sarbantovičam


Atzinības raksts par uzvaru LTV spēlē “Gudrs un vēl gudrāks” 11.klašu grupā:

Markusam Damulevičam


Atzinības raksts par II vietu LTV spēlē “Gudrs un vēl gudrāks” 11.klašu grupā:

Kristeram GrobiņamPateicība par pasākuma “Nakts ar grāmatu 4.-6.klasei” organizēšanu:

Anitai Mūrniecei

Martai Grobiņai

Elizabetei Šaicānei

Marijai Lepinai

Terēzai Krūzei

Justīnei Sproģei
Pateicība par aktīvu dalību RKĢ regbija komandā:

Beatrisei Herbstai

Laurai Langenfeldei

Terēzei Herbstai

Samantai Safranovičai

Gatim Škļajevam

Emīlam Padžus-Tīsam

Paulam Langenfeldam

Kristianam Krūmiņam

Adrianam Vīksnam

Eliasam Bankovskim

Dāvidam Irbem

Edvardam Rodzevičam

Rihardam Rodzevičam

Viesturam Lācim

Jāzepam LindemPateicība par uzticīgu un rūpīgu ministrēšanu sv.Misēs:

Elgaram Brenčam

Eliasam Bankovskim

Dāvidam Prikulim

Dāvidam Irbem

Samantai Safranovičai

Paulam Langenfeldam

Ivan Sapuzhak

Gustavam Krišjānim Segliņam

Ralfam Tomsonam

Dominikam Biteniekam
Pateicība par atsaucību un dedzību muzicēšanā ārpusskolas pasākumos:

Markusam Gotfrīdam Freibergam

Dārtai Bahmanei

Rebekai Rubenei

Īrisai Irbei

Aleksandrai Damulevičai

Beatrisei Herbstai

Esterei Rubenei

Hannai Bankovskai

Rojam Ralfam Bidzānam

Sintijai Krievānei

Sintijai Krastiņai

Martai Grobiņai

Anitai Mūrniecei

Regīnai MūrnieceiPateicība par aktīvu dalību pasākumos un ģimnāzijas vārda popularizēšanu:

Martai Grobiņai
Pateicība 1.a klasei par izcilu teātra iestudējumu “Pienenītes dārzā zied”

/režisore Inguna Gremze/
Pateicība 2.a klasei par izcilu H.K.Andersena pasaku lugas teātra iestudējumu “Princese un cūkgans” /režisore Inguna Gremze/


Diploms 3.a klasei par sasniegumiem teātra mākslā un 1. pakāpes saņemšanu skatē

/režisore Antra Ņjuša/


Pateicība par tehnisko atbalstu skolas dzīvē

Kristeram Grobiņam
Pateicība par asistēšanu pansionāta “Gaiļezers” iedzīvotāju dizaina nodarbībā:

Anitai Mūrniecei

Terēzai Krūzei

Valtam Andrejam Dukam

Stefanam Stepiņam

Jurģim Trumpam

Dāvidam M. Poikānam


Pateicība par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē:

Tomam Ratnikam
Diploms par labiem panākumiem šaha turnīros:

Robertam Sarbantovičam

Paulam Veitneram

Emīlijai Bāliņai

Esterei Freibergai


Pateicība par atbalstu skolai vecākiem:

Gunitai Loginai

Ivetai Mackēvičai

Andai Vīksnai

Ivanam Vaslaboiņikovam

Menniku ģimenei

Langenfeldu ģimenei


Diploms par visu skolas pasākumu organizēšanu:

Regīnai Mūrniecei

Rojam Ralfam Bidzānam

Sintijai Krievānei

Kristeram Grobiņam

Martai Grobiņai

Markusam Damulevičam
Pateicība par radošu, aktīvu darbu skolēnu padomē un skolas tēla veidošanu:

Markusam Damulevičam

Rojam Ralfam Bidzānam

Kristeram Grobiņam

Sintijai Krievānei

Sintijai Krastiņai

Felicitai Mennikai

Martai Grobiņai

Marijai Lepinai

Emīlijai Hincenbergai

Loretei Plūmītei

Regīnai Mūrniecei

Anitai Mūrniecei

Elizabetei Šaicānei


Diploms par II vietu Rīgas valstspilsētas angļu valodas olimpiādē 8.klašu grupā

BEATRISEI BRANSONEI


Pateicība par izciliem rezultātiem Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē:

Dāvidam Irbem

Rozei Rudzītei

354 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page