top of page

Mācības

Rīgas Katoļu ģimnāzija īsteno licencētās izglītības programmas, pievienojot kristīgo rakstura audzināšanu un kristīgās tradīcijās balstītas vērtības. Vidusskolā tiek īstenota unikāla programma "Kultūra un komunikācija".

Sākumskola

1.–4. klase

Mazas klases, kas nodrošina individualizētu pieeju, Labā Gana katehēze, angļu valoda un datorika.

IMG_3079.JPG.jpg

Proģimnāzija

Nelielas draudzīgas klases, turpinās ētiskā audzināšana, vairākas valodas.

IMG_3073.JPG.jpg
IMG_3096.JPG.jpg

Ģimnāzija

Padziļināta matemātika vispārējā novirzienā, unikāla programma "Kultūra un komunikācija".

FOTO-Amelija-Sofija-Logi-na-2.klase-mājmācība-2.jpg

Mājmācība

1.–6. klase

Skolas atbalsts ģimenēm, kas izvēlējušies bērnus izglītot mājās.

Kultūra un komunikācija

Unikālās humanitāri profesionālās ievirzes programmā “Kultūra un komunikācija” var apgūt pamatprasmes žurnālistikā, fotogrāfijā, video un citās jomās saistītās ar komunikāciju

IMG_6433.JPG

Kristīgā izglītība

Skolā tiek īstenota kristīgi ētiskā izglītība jau no bērnudārza vecuma, kā arī rakstura audzināšana.

IMG_5963.JPG
bottom of page